top of page

กิจกรรมวันครอบครัว
Weihnachten Familie Fest 

สมาคมช้างเผือกและครูอาสาและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนช้างน้อย ร่วมกับผู้ปกครอง และสมาชิก จัดงานวันครอบครัว ประจำปีในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา
มอบของรางวัลให้กับ
ตัวแทนนักเรียน รร ช้างน้อย ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนช้างน้อย ไดัรับรางวัลยอดเยี่ยมในกิจกรรมการพูด เขียน อ่าน การใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

ตัวแทนนักเรียนร้องเพลง ค่าน้ำนม มอบของที่ระลึกให้กับพ่อและแม่ เพื่อแสดงความรักที่มีต่อกันและกัน เตรียมส่งท้ายปีเก่าและอวยพรให้ทุกครอบครัว มีความสุขในช่วง

วันคริสมาสต์และวันส่งท้ายปีเก่าเตรียมต้อนรับปีใหม่ที่เข้ามาถึงนีื  สุขสันต์วันครอบครัวน

PHOTO-2022-12-17-21-15-56.jpg
bottom of page