งานร่วมสัมมนาครูอาสากับสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

ณ ศูนย์บริการประชาชน บุคเฮค ในวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2560

อบรมเพิ่มเติมทักษะการสอนภาษาไทย ชุดสวัสดี เล่ม 5-6

1/0
IMG-20171016-WA0029

IMG-20171016-WA0010

IMG-20171016-WA0008

IMG-20171016-WA0009

IMG-20171016-WA0031

IMG-20171016-WA0030

IMG-20171016-WA0027

IMG-20171016-WA0007

IMG-20171016-WA0026

IMG-20171016-WA0028

IMG-20171016-WA0022

IMG-20171016-WA0003

IMG-20171016-WA0021

IMG-20171016-WA0013

IMG-20171016-WA0023

IMG-20171016-WA0002

IMG-20171016-WA0012

IMG-20171016-WA0018

IMG-20171016-WA0020

IMG-20171016-WA0005

IMG-20171016-WA0006

IMG-20171016-WA0014

IMG-20171016-WA0013

IMG-20171016-WA0004

IMG-20171016-WA0007

Kontakt: 078 879 33 54 oder 078 823 94 14 

www.changpuakassociation.ch oder www.elefaentli-schuel.ch

Postfach 8050 Zürich

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com