สมาคมช้างเผือก ร่วมกับกงศุลไทย ซูริก
สวดอภิธรรมถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ณ วัดพระศรีนครินทราราม เมืองเกรนเซ่นบัค ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559

1/0
20161102_183734[1]

20161102_184620[1]

20161102_184716[1]

20161102_203221[1]

20161102_202525[1]

20161102_202551[1]

20161102_185131[1]

20161102_203331[1]

20161102_203018[1]

20161102_203257[1]

20161102_185131[1]

Kontakt: 078 879 33 54 oder 078 823 94 14 

www.changpuakassociation.ch oder www.elefaentli-schuel.ch

Postfach 8050 Zürich

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com