โครงการแนวทางการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ

ณ วัดศรีนครินทราวราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ในวันอาทิตย์ 14-15 ตุลาคม 2560

IMG-20171016-WA0036
IMG-20171016-WA0040
IMG-20171017-WA0001
IMG-20171016-WA0048
IMG-20171016-WA0047
IMG-20171017-WA0002
IMG-20171017-WA0003
IMG-20171016-WA0039
IMG-20171016-WA0038
IMG-20171016-WA0035
IMG-20171017-WA0000
IMG-20171016-WA0046
IMG-20171016-WA0037