การพบปะหารือกับท่านทูตจักรี  ศรีชวนะ ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร

สมาคมช้างเผือกและครูอาสาโรงเรียนช้างน้อย

ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

 ณ ศูนย์บริการประชาชน บุคเฮก

 

 

QAXH0711[1]
BYMA2307[1]

BYMA2307[1]

QAXH0711[1]

QAXH0711[1]

BNZV2738[1]

BNZV2738[1]

DGLM8376[1]

DGLM8376[1]

PJZJ2353[1]

PJZJ2353[1]

AIOV4493[1]

AIOV4493[1]

UTAF5273[1]

UTAF5273[1]

UTAF5273[1]

UTAF5273[1]

UTAF5273[1]

UTAF5273[1]

CJVV3165[1]

CJVV3165[1]

DWIA2453[1]

DWIA2453[1]

CJVV3165[1]

CJVV3165[1]

BVIG5433[1]

BVIG5433[1]

AVSB0812[1]

AVSB0812[1]

BUXX5521[1]

BUXX5521[1]