งานร่วมเดินขบวนพาเหรด Sechsenläuten Kinderumzug
15 เมษายน 2561  เมืองซููริก

KZKS7609[1].JPG
1/0
GHKJ8569[1]
BFDZ4898[1]
QUPN0352[1]
JXQI7490[1]
FMWS2006[1]
BOPM0618[1]
XTHA8250[1]
FWAE7467[1]
MNPB7246[1]
OAUG2428[1]
GANU1231[1]
RHNH6884[1]
PQMI9281[1]
MOLP9183[1]
FTMA0754[1]
ETBG4797[1]
ESHQ0561[1]
IFLR8756[1]
BSAH1635[1]
BFDZ4898[1]
AWYI0524[1]
JXQI7490[1]
GHKJ8569[1]
BOPM0618[1]
TTTU6611[1]
RHNH6884[1]
DQYT3281[1]
GANU1231[1]
PQMI9281[1]
MNPB7246[1]