งานสวดพระอภิธรรม ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 9
ณ วัดพระศรีนครินทรวราราม ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม  2560

1/0
IMG-20171014-WA0048
IMG-20171014-WA0055
IMG-20171014-WA0050
IMG-20171014-WA0051
IMG-20171014-WA0058
IMG-20171014-WA0052
IMG-20171014-WA0059
IMG-20171014-WA0046
IMG-20171014-WA0040
IMG-20171014-WA0030
IMG-20171014-WA0031
IMG-20171014-WA0034
IMG-20171014-WA0032
IMG-20171014-WA0039
IMG-20171014-WA0035