โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการครั้งที่ 2
School Acadamic Education Project 2019

Katholisches Pfarreheim St. Nikolaus

1/0
BYWP4928[1]

IMG_9050[1]

IMG_9017[1]

IMG_9058[1]

JIBO2693[1]

IMG_9061[1]

FPIM3142[1]

AIQV3598[1]

EOJG3152[1]

RPTG3554[1]

IMG_9014[1]

GDQG3025[1]

DBQT4351[1]

Kontakt: 078 879 33 54 oder 078 823 94 14 

www.changpuakassociation.ch oder www.elefaentli-schuel.ch

Postfach 8050 Zürich

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com