โครงการเสริมพลังบวก Positive Energy 

เทคนิคการอ่านนิทาน เล่าไป พับไป

โดย คุณครู วรณัฐดา  กิตติคุณเดชา

1/0
PHOTO-2020-09-26-20-08-14[2]

PHOTO-2020-09-26-20-08-15

PHOTO-2020-09-26-20-08-14

12873595174636

PHOTO-2020-09-26-20-08-14[1]

PHOTO-2020-09-26-20-08-16

PHOTO-2020-09-26-20-08-15[1]

PHOTO-2020-09-26-20-08-15[2]

Kontakt: 078 879 33 54 oder 078 823 94 14 

www.changpuakassociation.ch oder www.elefaentli-schuel.ch

Postfach 8050 Zürich

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com