ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
สิ้นพระชนมายุ 13 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลศิริรราช

1/0
IMG-20161013-WA0012[1]
IMG-20161015-WA0007[1]
IMG-20161018-WA0016[1]
IMG-20161016-WA0007[1]
IMG-20161013-WA0001[1]
IMG-20161016-WA0004[1]
IMG-20161013-WA0011[1]
IMG-20161016-WA0007[1]
IMG-20161021-WA0000[1]
IMG-20161021-WA0014[1]
IMG-20161021-WA0006[1]
IMG-20161021-WA0002[1]
IMG-20161021-WA0003[1]
IMG-20161021-WA0001[1]
IMG-20161021-WA0004[1]
IMG-20161020-WA0005[1]
IMG-20161021-WA0018[1]
IMG-20161021-WA0009[1]
IMG-20161001-WA0015[1]
IMG-20161021-WA0010[1]
IMG-20161021-WA0011[1]
IMG-20161015-WA0027[1]