ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
สิ้นพระชนมายุ 13 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลศิริรราช

1/0
IMG-20161013-WA0012[1]

IMG-20161015-WA0007[1]

IMG-20161018-WA0016[1]

IMG-20161016-WA0007[1]

IMG-20161013-WA0001[1]

IMG-20161016-WA0004[1]

IMG-20161013-WA0011[1]

IMG-20161016-WA0007[1]

IMG-20161021-WA0000[1]

IMG-20161021-WA0014[1]

IMG-20161021-WA0006[1]

IMG-20161021-WA0002[1]

IMG-20161021-WA0003[1]

IMG-20161021-WA0001[1]

IMG-20161021-WA0004[1]

IMG-20161020-WA0005[1]

IMG-20161021-WA0018[1]

IMG-20161021-WA0009[1]

IMG-20161001-WA0015[1]

IMG-20161021-WA0010[1]

IMG-20161021-WA0011[1]

IMG-20161015-WA0027[1]

Kontakt: 078 879 33 54 oder 078 823 94 14 

www.changpuakassociation.ch oder www.elefaentli-schuel.ch

Postfach 8050 Zürich

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com