AJQD3275[1]

โครงการสัมมนา​ในหัวข้อ"ครอบครัวใส่ใจ​รู้ทันภัยโรค​ สุขภาพ​ดี" . 
น.พ. ธีรศักดิ์​ ตั้งวงษ์เลิศ  แผนกไต​กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎ​เกล้า 
และผ.ศ.​พญ. ชนกานต์​ ชัชวาลา ​สาขาจิตเวชศาสตร์ ​คณะแพทยศาสต​ร์​ ม.สงขลานครินทร์​ 
สมาคมช้างเผือกและครูอาสาโรงเรียนช้างน้อย
ในวันเสาร์ที่ 4  ธันวาคม 2564   ณ ศูนย์บริการประชาชน บุคเฮก


 
 

dr.3
dr. 5
dr. 4
dr.6
dr. 8
dr.7
dr. 9
dr.8