โครงการอบรมในหัวข้อแนวทางการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศและเพิ่มพูนความรู้

ณ วันที่ 19-20 ตุลาคม 2019 โดยมีอาจารย์กีรติคุณ ชื่นชมรัตน์
จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

AUSO6015[1]

DYFW1152[1]

IMG_8620[1]

AUSO6015[1]

GTSM0120[1]

FOZW9104[1]

Kontakt: 078 879 33 54 oder 078 823 94 14 

www.changpuakassociation.ch oder www.elefaentli-schuel.ch

Postfach 8050 Zürich

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com