โครงการอบรมในหัวข้อแนวทางการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศและเพิ่มพูนความรู้

ณ วันที่ 19-20 ตุลาคม 2019 โดยมีอาจารย์กีรติคุณ ชื่นชมรัตน์
จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

AUSO6015[1]
DYFW1152[1]
IMG_8620[1]
AUSO6015[1]
GTSM0120[1]
FOZW9104[1]