top of page

Kinderumzug Sechseläuten 2024

ในอาทิตย์ ที่ 13 เมษายน 2567 เป็นวันสงกรานต์ปีใหมไทยและตรงกับวันเทศกาล sechseläuten 2024 กิจกรรมประเพณีดั่งเดิมของเมืองซูริก  เฉลิมฉลองการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ จัดขบวนพาเหรด นางสาวสุนทริยา  กาญจนะ อัครราชทูตที่ปรึกษา และ นางสาวนิษฐกานต์ ชมวรกุล ที่ปรึกษา

เข้าร่วมงานกับประธานชมรมศิลปวัฒนธรรมไทยและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมงานแสดงการแต่งกายแบบไทย สืบสานประเพณี ให้ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาไทยให้แก่เยาวชนไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด สืบประเพณีการแต่งกายแบบไทย ให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชม ในนามสมาคมช้างเผือกและครูอาสาและนักเรียน ผู้ปกครอง
โรงเรียนช้างน้อยต้องขอขอบคุณมาณ ที่นี้ด้วยนะคะ

 


 

umzug 2024_30.jpg
bottom of page