top of page

Abschlussfest 2023

ในเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม 2566 จัดกิจกรรมจบการศึกษา
มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตร
วิชาภาษาไทยขั้นพื้นฐานชุดสวัสดี ระดับ 6
ณ ห้อง Mensa Freigymnasium Zürich มีคณะครูอาสา นักเรียน และผู้ปกครอง เข้ามาร่วมงานและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น อีกด้วย

ในงานมีการแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โชว์ความสามารถในด้านการใช้ทักษะภาษาไทย สร้างบรรยากาศ ความสุขในรั้วโรงเรียนช้างน้อย


 

FCCD2113[1].JPG
bottom of page