งาน “โครงการ 10 ปีจิตอาสาปันเวลาสู่การพัฒนาครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสวิตเซอร์แลนด์

ในวันเสาร์ที่ 17-18 กันยายน คณะครูอาสาโรงเรียนช้างน้อย เข้าร่วมงาน “โครงการ 10 ปีจิตอาสาปันเวลาสู่การพัฒนาครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ณ Zentrum Neu-Schönstatt: Josef-Kentenich-Weg 1, 8883 Quarten

PHOTO-2022-11-21-19-58-32.jpg