top of page

Seminar จด หย่า แยก

ในเสาร์ที่ 10  มิถุนายน 2566 จัดงานประุชมสามัญประจำปี ครั้งที่ 15/2023  พร้อมจัดบรรยายในโครงการสัมมนากฏหมายครอบครัวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับคนไทยในต่างแดน หัวข้อ จด แยก หย่า โดยคุณศักดา บัวลอย เลขานุการสมาคมเครือข่ายไทยในต่างแดน NTO มาเป็นวิทยากรอบรมเป็นผู้ให้ความรู้ด้านกฏหมายครอบครัวมาแบ่งปันเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์อันพึงมีของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สมาคม​ช้างเผือก​และ​โรงเรียน​ช้างน้อย​ซูริก

PHOTO-2023-06-13-06-37-23.jpg
bottom of page