top of page

Klasse Aktivitäten

กิจกรรมทําให้การเรียนในห้องเรียนมีประสิทธิภาพ กระตุ้นการมีส่วนร่วม และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะสําหรับการเรียนรู้แบบผสมผสาน และช่วยให้โรงเรียนได้ผสมผสานการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้จากระยะไกลเข้าด้วยกัน แต่เหนืออื่นใด ผู้เรียนยังสนุกสนานอีกด้วย 

เนื่องจากการออกแบบเชิงโต้ตอบและความสัมพันธ์กับอุปกรณ์อย่างใกล้ชิดในแง่เทคโนโลยีโดยรวม เช่น แท็บเล็ตและเครื่องเล่นเกม BenQ จึงช่วยแนะนําสิ่งที่จําเป็นมากในชั้นเรียนและเปิดโอกาสในการสร้างสภาพแวดล้อมแบบการเล่นเกมขึ้นในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เกมในห้องเรียนจะช่วยให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ไม่ใช่เพียงแค่ “ท่องจำ” เหมือนการเรียนแบบเก่า และด้วยจอแสดงผลอัจฉริยะ เกมต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นได้อย่างไม่รู้จบและแน่นอนว่าน่าสนุกสนานตื่นเต้นมากกว่าการมีเพียงแค่ปากกาและกระดาษ 

การที่ปัจจุบันนักเรียนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ แอป และเกมต่าง ๆ ได้มากมาย ดังนั้น การจะทำให้ผู้เรียนมีสมาธิจดจ่อในห้องเรียนจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก และสิ่งต่าง ๆ ก็ดูจะส่งเสริมไปในทิศทางนั้น นั่นคือเหตุผลที่ทำให้การยกระดับการเล่น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนและทําให้ชั้นเรียนสนุกสนานมากยิ่งขึ้น อย่าใช้อุปกรณ์เป็น “ของหวานหลอกล่อ” สำหรับนักเรียนเพราะเห็นว่าพวกเขาชอบเล่นเกม พึงตระหนักว่าการเล่นในชั้นเรียนเป็นตัวช่วยที่ดีเสมอในการแบ่งปันความรู้และจูงใจนักเรียน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

30.09 (28).JPG
bottom of page